FORMENTERA 2.0 - Cultura digital. Nuevas tecnologías. Comunicación

Avís legal

  1. La informació que es difon a través d’aquesta web és la vigent en el moment en el qual es publica i s’anirà actualitzant amb la major celeritat possible.
  2. Formentera 2.0 garanteix la seguretat i la protecció de dades personals.
  3. Si qualsevol ciutadà considera que aquesta web o el seu contingut suposa la infracció de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, haurà de notificar-li-ho a Formentera 2.0 el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.
  4. Formentera 2.0 assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts que haja elaborat per a aquesta web. Quant als continguts subministrats per usuaris i tercers, seran aplicable les exclusions de responsabilitat previstes en els articles del 13 al 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplicarà l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 d’aquesta llei.
  5. Formentera 2.0 no respondrà del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts d’aquesta web. Tampoc es farà responsable de les dificultats d’accés que puga haver-hi en el portal ni del mal funcionament atribuïble a causes alienes a Formentera 2.0.