FORMENTERA 2.0 - Cultura digital. Nuevas tecnologías. Comunicación

Susana Noguero i Olivier Schulbaum (fundadors)

www.goteo.org

Goteo és una plataforma de crowdfunding o finançament col·lectiu (aportacions monetàries…) per a projectes que, a més d’oferir recompenses individuals, generin retorns col·lectius. És a dir, que fomentin la utilitat pública, el codi obert i/o el coneixement lliure. Com a membre d’aquesta xarxa pots complir un o diversos rols: impulsar un projecte, cofinançar-lo o col·laborar en la seva consecució.

Què és el finançament col·lectiu i com es planteja aquí?

El finançament col·lectiu (en anglès “crowdfunding”) és una forma de cooperació entre moltes persones per reunir una suma de diners amb la qual recolzar el desenvolupament d’una iniciativa concreta. GOTEO és una nova via, basada en aquest model, per impulsar projectes de caràcter lliure i/o obert de manera col·laborativa. Una alternativa o complement al finançament derivat de l’administració pública o de l’empresa privada, reactivant el paper co-responsable de la societat civil. Una oportunitat perquè persones i organitzacions petites, amb projectes no-generalistes i accés difícil a recursos, aconsegueixin suport per donar impuls a iniciatives que després siguin sostenibles i perdurables en el temps.